vaiko gerovės komisijos sudėtis

( 3 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 3
BlogiausiasGeriausias 
Kategorija: Vaiko gerovės komisija
Atnaujinta: Penktadienis, 2019 gegužės 31 13:32
Paskelbta: Trečiadienis, 2012 balandžio 18 11:08
Peržiūros: 1144
Teksto dydis:

Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

             Komisijos sudėtis:

Dalia Mockuvienė, socialinė pedagogė metodininkė, komisijos pirmininkė;

Dalia Uščinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Nariai:

Alma Daškevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Dalia Puotrienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Nijolė Duoblienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Oksana Vaškytė, muzikos mokytoja;

Viktoras Stropus, biologijos mokytojas metodininkas;

Dalia Raškauskienė, mokinių tėvų atstovė,

Virginija Mockutė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Laima Vencevičienė, mokytojo padėjėja, Vaiko gerovės komisijos sekretorė.
 
VGK funkcijos VGK regl. priedas
VGK funkcijos

Vaiko gerovės komisijos narių funkcijų sąrašas

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas