Viešosios paslaugos

( 3 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 3
Teksto dydis:

Mokyklos teikiamos viešosios paslaugos

  1. Mokykla vykdo priešmokyklinio ugdymo programą.
  2. Mokykla teikia bendrąjį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą.
  3. Mokykla organizuoja neformalųjį švietimą .
  4. Mokykla teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams ir logopedinę pagalbą kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems mokiniams.
  5. Mokykla organizuoja mokinių profesinį orientavimą, informavimą ir konsultavimą.
1