Paslaugos

( 3 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 3
BlogiausiasGeriausias 
Teksto dydis:
Nemokamas maitinimas
   Šeimų, turinčių mažas pajamas, mokiniai mokykloje maitinami nemokamai.
Pavėžėjimas
    Mokiniai, gyvenantys nuo mokyklos toliau kaip 3 km., pavežami Kretingos autobuso parko autobusais ir mokyklos mikroautobusu.
Sveikatos priežiūros specialisto teikiamos paslaugos
 • Teikia pirmąją medicininę pagalbą;
 • Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus ir teikia informaciją klasės auklėtojams bei tėvams teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Teikia  pagalbą  mokiniams,   ugdant   sveikos   gyvensenos   ir  asmens   higienos įgūdžius, bei moko pirmos pagalbos teikimo;
 • Teikia pagalbą kūno kultūros mokytojams, komplektuojant fizinio ugdymo grupes, organizuojant sporto varžybas;
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Padeda organizuojant mokinių imunoprofilaktiką,  kasmetinius sveikatos patikrinimus. Esant reikalui, bendradarbiauja su kitų gydymo įstaigų specialistais;
 • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą bei padeda formuoti sveikos mitybos įgūdžius;
 • Ruošia stendus apie sveikatos išsaugojimą bei stiprinimą;
 • Dalyvauja mokyklos aplinkos atitikties vertinime pagal  nustatytas higienos normas. Kontroliuoja ir teikia pasiūlymus dėl mokyklos patalpų, teritorijos tvarkos bei švaros;
 • Kaupia  ir  teikia  informaciją visuomenės sveikatos  centrui  apskrityje (pagal privalomos statistinės ataskaitos formas);
 • Pagal   nustatytą tvarką teikia  ataskaitas   rajono   savivaldybės   gydytojui bei mokyklos direktoriui;
 • Teikia pagalbą organizuojant darbuotojų pirmosios medicinos pagalbos ir higienos žinių kursus;
 • Dalyvauja rajono Raudonojo kryžiaus draugijos veikloje.
Mokamos paslaugos
   Nuomojamos ne konkurso būdu laisvu nuo naudojimo pagal tiesioginę paskirtį metu, kultūros ir sporto užsiėmimams bei renginiams organizuoti:
 • sporto salė;
 • aktų salė.
  
 
valdvartai_logo
1