Muziejaus įkūrimo istorija

( 2 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 2
Teksto dydis:

mvalancius_muziejus

Muziejus A. ir B. Milašių sodyboje įkurtas 1969 metais Kretingos kraštotyrininko Igno Jablonskio, tuometinio Kretingos muziejaus direktoriaus Juozo Mickevičiaus bei iš šio krašto kilusio akademiko Adolfo Jucio iniciatyva. Daugelį metų muziejus buvo Kretingos kraštotyros muziejaus filialas. Šiuo metu jis pavaldus Kūlupėnų seniūnijai.
Sodyboje įrengtas Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus memorialinė ekspozicija, kuri pasakoja apie vyskupo gyvenimą ir kūrybą. Šalia pagrindinio sodybos pastato – XVIII a. pabaigoje statyta žemaičių klėtis (restauruota 1998 m.)
Kitos žinios apie muziejų
Muziejus įkurtas kaip Kretingos kraštotyros muziejaus filialas, rašytojo M. Valančiaus memorialinis muziejus. Kaip savarankiškas, pavadintas vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejumi, pradėjo veikti 1996 m. jį įregistravus Kretingos savivaldybėje, o 1999 m. – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje.
Prie įvažiavimo į sodybą stovi 1972 m. tautodailininko Vytauto Majoro sukurta skulptūra „Palangos Juzė". 1997-1998 m. skulptūra buvo papuošta keturiomis naujomis skulptūromis. Viena iš jų skirta 1831 ir 1863 metų sukilėliams (skulptorius Adolfas Viluckis). Salantiškio L. Ruginio skulptūra skirta M. Valančiaus švietėjiškai veiklai. Kretingiškis S. Žiubrys skulptūroje įamžino Nasrėnus, G. Staškauskas – M. Valančiaus blaivybės sąjūdį.
Priešais muziejų, kitoje kelio pusėje, 1995 m. pasodintas M. Valančiaus ąžuolynas. Jubiliejiniais metais šiame ąžuolyne planuojama pastatyti paminklą Motiejui Valančiui (autorius Kęstutis Balčiūnas).
2001 m., minint vyskupo 200 – ąsias gimimo metines atidengtas paminklas Didžiajam Žemaičiui – Motiejui Valančiui.
2009 - ieji Muziejui yra jubiliejiniai metai – sukanka 40 metų, kai jis veikia vyskupo Motiejaus Valančiaus garbei. Minint šį jubielijų bei Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį išleistas leidinys „M. Valančiaus gimtinės muziejus. Kūrimo istorija ir veikla".
1