Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas

( 2 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 2
Teksto dydis:

Mokyklos pagalbos specialistų darbo dokumentų sąvadas

Mokyklos logopedo
Mokyklos specialiojo pedagogo

Vertinimo tvarka (.pdf) >>>

 
Nuorodos

PAGALBOS GALITE KREIPTIS

Kretingos rajono Pedagoginė Psichologinė Tarnyba

J. Pabrėžos g. 8 -421, LT- 97129 KRETINGA - (445) 78939

Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Direktorė Ingrida Mineikienė

Direktorė, psichologė Ingrida Mineikienė

Psichlogė Rimantė Gedrimienė

Spec. pedagogė Elena Slušnytė

Spec. pedagogė Daiva Malakauskienė

Logopedė Raminta Staškauskienė

Gydytojas neurologas Ričardas Norkus

Specialusis ugdymas

   
 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ UGDYMAS

Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje teikiama kvalifikuota specialioji pedagoginė ir logopedinė pagalba specialiųjų poreikių mokiniams ir mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Siekiama, jog specialiųjų poreikių mokinių mokymasis ir mokymas vyktų kartu su kitais mokyklos bendruomenės nariais.

Rengiami specialiųjų poreikių mokiniai savarankiškam gyvenimui bendruomenėje.

SPECIALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

*Lygių galimybių – specialiųjų poreikių mokiniams sudaromos vienodos mokymo(si) sąlygos kaip ir kitiems mokiniams.

*Integracijos – specialiųjų poreikių mokiniai mokosi ir dalyvauja pamokose ir popamokinėje veikloje kartu su kitais mokiniais.

*Visuotinumo – ugdomi visi specialiųjų poreikių mokiniai.

*Tęstinumo – specialiųjų poreikių mokinių mokymas(is) visą gyvenimą.

*Perimamumo ir lankstumo – lavinimo įstaigų suderinta veikla, laiduojanti specialiųjų poreikių mokinių mokymo ir mokymosi tęstinumą.

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Specialusis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Specialiojo ugdymo įstatymu, Vyriausybės nutarimais. Siekiant efektyviau identifikuoti ir tenkinti mokinių specialiuosius poreikius, mokykloje pagalbos teikimas vykdomas trimis pakopomis:

I pakopa. Mokinį stebi ir pagalbą teikia klasės mokytojas. Apie mokinio mokymosi sunkumus informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus). Esant reikalui ir tėvams (globėjams, rūpintojams)pritarus, klasės auklėtojas kreipiasi į mokyklos specialiojo ugdymo komisiją dėl tolimesnio mokinio ugdymo.

II pakopa. Pagalbą mokiniui teikia klasės mokytojas, tėvai (globėjai, rūpintojai), specialusis pedagogus, logopedas. Specialiosios pagalbos kokybę kontroliuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

III pakopa. Mokinį tiria, konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus Kretingos raj. Pedagoginės Psichologinės Tarnybos specialistai.

Specialiojo ugdymo komisijos paskirtis – spręsti mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo, jų siuntimo į Pedagoginę Psichologinę Tarnybą, ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus mokykloje.

Mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, gali padėti logopedė – Šarūnė Galinienė:

 tiria ir įvertina vaikų kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos išsivystymo lygį, teikia rekomendacijas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams dėl vaiko kalbos sutrikimų šalinimo, organizuoja grupines, pogrupines ir individualias pratybas.

Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gali padėti specialioji pedagogė – Šarūnė Galinienė:

teikia specialiąją pedagoginę pagalbą,  konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus asmenis, dalyvajančius ugdymo procese. Padeda pritaikyti dalykų programas (modifikuoti , adaptuoti, rengti indvidualias).

1