Ikimokyklinis ugdymas

( 0 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 0
BlogiausiasGeriausias 
Teksto dydis:

IV. IKIMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

      27. Mokykloje organizuojamas ikimokyklinis ugdymas 2-6 m. vaikams.

    28. Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinėmis rekomendacijomis, Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu ir Ikimokyklinio ugdymo programa, patvirtinta Mokyklos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V1-170-1.

   29. Mokykloje veikia dvi ikimokyklinio ugdymo grupės (toliau – Grupės): 10,5 val. veiklos trukmės Grupės 2-6 ir 3-6 metų vaikams. Grupių ugdytiniai – 2-6 metų amžiaus vaikai, kurių šeimos, deklaravusios savo gyvenamąją vietą Kretingos rajono savivaldybėje.

   30. Ugdomoji veikla grupėse organizuojama integruotai, vadovaujamasi Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu, parengtu Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“.

   31. Ikimokyklinio amžiaus vaikams teikiama logopedinė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė pagalba.

1