Olweus patyčių prevencijos programa

( 2 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 2
BlogiausiasGeriausias 
Teksto dydis:

Olweus patyčių prevencijos programa

Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje

Patyčių problemos aktualumas Lietuvoje:

 • Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) kas ketverius metus atlieka tarptautinį tyrimą, kurio metu apklausiami skirtingų šalių įvairaus amžiaus mokiniai ir vertinami įvairūs jų elgesio bei gyvenimo ypatumai. Šiame tyrime vertinamas ir patyčių tarp mokinių mastas. Remiantis tyrimo rezultatais, Lietuva, palyginti su kitomis pasaulio šalimis, pagal patyčių mastą yra tarp pirmaujančių šalių.
 • Naujausias PSO tyrimas atliktas 2006-aisiais. Jame dalyvavo 39 šalys. Šio tyrimo duomenimis, Lietuva yra tarp šalių, kuriose vaikai patiria patyčias ir tyčiojasi iš kitų dažniausiai: šalies rezultatai pagal patyčių mastą nenusmunka žemiau ketvirtos vietos. Kadangi tyrimo rezultatai skiriasi priklausomai nuo vaikų lyties ir amžiaus, patyčių lygis varijuoja nuo 1 iki 37 proc. Lietuvoje patyčių mastas vidutiniškai siekia 30 proc. (tiek vaikų, patiriančių patyčias bent du kartus per mėnesį).

Olweus patyčių prevencijos programos paskirtis:

 • Ši programa yra įgyvendinama mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio netinkamo elgesio apraiškas.
 • Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.
 • Į programos vykdymą taip pat įtraukiami mokiniai ir jų tėvai.
 • Programos tikslas – tobulinti švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai, šalies bendrojo lavinimo mokyklose diegiant aktyvias patyčių ir smurto prevencijos priemones.

Olweus patyčių prevencijos programos mokykloje organizavimo sistema

Mokyklos Koordinacinis komitetas:

 • Vadovauja Olweus programos įgyvendinimui;
 • Teikia pasiūlymus dėl patyčių mažinimo mokyklos direktoriui;
 • Pristato programą mokyklos bendruomenei;
 • Organizuoja programos įgyvendinimą mokykloje.

Programos Koordinacinis komitetas:

Vidas Kelpša – mokyklos direktorius;

Dalia Mockuvienė – socialinė pedagogė, programos koordinatorė;

Alma Daškevičienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė, MSG lyderė;

Asta Pocienė – istorijos vyr. mokytoja, MSG lyderė;

Viktoras Stropus – biologijos mokytojas metodininkas;

Dalia Raškauskienė – tėvų atstovė;

Mokymo(si) ir atvejų supervizijų grupės (MSG):

     Grupėse mokoma atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms:

 • Analizuojamos patyčių situacijos;
 • Dalinamasi patirtimi;
 • Teikiama visapusiška pagalba.

     Supervizijos grupių vadovai:

 • Organizuoja ir vadovauja supervizijos grupėms;
 • Susitikimo dažnumas: 90 minučių kas antrą savaitę per visą programos įgyvendinimo laikotarpį.

     Supervizijų metu:

 • Numato susitikimo tikslą;
 • Vadovauja diskusijoms;
 • Sprendžia kylančias problemas.

 

Supervizijų grupių vadovai:

 

I grupės vadovai:

Alma Daškevičienė

Dalia Puotrienė

     II grupės vadovai

Asta Pocienė

Vitalija Valančiutė

     III grupės vadovai

Audronė Burkauskienė

Dalia Mockuvienė

Olweus programos vykdymo lygiai mokykloje:

     1. Olweus patyčių prevencijos programos instruktorė Sandra Kavolienė. Programos mokykloje koordinatorė — soc. pedagogė Dalia Mockuvienė (pagrindinės koordinatoriaus užduotys ir veikla — organizuoja vaizdinį, literatūrinį medžiagos pateikimą, organizuoja susitikimų ir susirinkimų vietas, tėvų, pedagogų susirinkimus, organizuoja ir padeda vesti mokinių apklausą, atsakinga už organizuojamą ir praktinę veiklą. Informuoja apie programos vykdymą mokyklos tinklapio svetainėje).

     2. Klasės auklėtojai:

 • kas savaitę veda Olweus klasės valandėles;
 • nustato klasės elgesio taisykles, nepriimtino elgesio atvejais taiko jas;
 • apie patyčių prevenciją kalba su mokinių tėvais.

     3. Individualiame lygmenyje:

 • visi darbuotojai pastebi patyčias ir užkerta joms kelią;
 • paaiškina skriaudėjams, koks elgesys nepriimtinas.

Keturi Programos Įgyvendinimo principai:

1. Patyčių intervencija – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.

2. Nuoširdus pedagogų požiūris į mokinius, domėjimasis mokinių veikla.

     3. Teisingų ir tvirtų nepriimtino elgesio ribų nustatymas, tokio elgesio netoleravimas.

     4. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija - atpažinti patyčias bei gebėti tinkamai į jas reaguoti.

Nuorodos:

http://www.sppc.lt/ specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

http://www.bepatyciu.lt be patyčių

http://wwwvaikulinija.lt/ vaikų linija

1