Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinė mokykla - tarptautinio Erasmus projekto koordinatorė

( 0 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 0
Teksto dydis:

Džiugi žinia pasiekė Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinės mokyklos pedagogų bendruomenę prieš naujuosius mokslo metus. Erasmus+ Comenius strateginių partnerysčių konkursui pateiktas projektas „Mokydamiesi apie savo šalis - esame vieningi Europoje“ („Learning about our countries – we are united in Europe“) buvo labai gerai įvertintas ir patvirtintas  gauti Švietimo mainų paramos fondo finansavimą projekto programos įgyvendinimui.

Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos, projekto koordinatorės, partneriai yra bendrojo lavinimo mokyklos ir gimnazijos iš Bulgarijos Svishtov miesto, Rodo miesto iš Graikijos Rodo salos, Pobiedziskos miestelio iš Lenkijos ir Istanbulo iš Turkijos. Šis penkių Europos valstybių mokyklų dvejų metų projektas remiasi Erasmus + programos nuostatomis, kurios akcentuoja mokymąsi ir pasiruošimą dirbti ir gyventi šiuolaikiniame technologinės pažangos pasaulyje. Projektas yra skirtas mokymuisi apie penkias Europos valstybes.   Projekto metu penkių mokyklų mokiniai vieni kitiems pristatys savo šalis, supažindins savo bendraamžius su gimtojo krašto istorija, gamtos paminklais, folkloru ir nacionaline virtuve bei sporto pasiekimais. Mokydamiesi apie savo ir projekto partnerių šalis mokiniai rinks medžiagą apie savo šalies istoriją, gamtą, etnokultūrą , folklorą, sportą ir išvers ją į anglų kalbą, sudarys klausimynus, galvosūkius ir organizuos   virtualias viktorinas projekto partneriams.    Programoje numatyti visų penkių mokyklų atstovų teminiai vizitai visose projekto šalyse. Kiekvieno vizito metu projekto dalyviai kartu apibendrins savo pasiekimus ir juos bendrai pateiks kaip mokymosi priemones DVD ar CD formatu, kurios bus naudojamos mokymo procese ir projektui pasibaigus.

Kūlupėnų M.Valančiaus mokyklos pedagogai džiaugiasi, kad tarptautinis projektas mokiniams atvers naujų ir  puikių netradicinio mokymosi galimybių pagilinti savo geografijos, istorijos, muzikos, literatūros, etninės kultūros, technologijų bei anglų kalbos žinias. Projektinė veikla suteiks vaikams naujų įgūdžių , mokėjimų ir nepamirštamų įspūdžių bendraujant su kitų šalių ir kitų kultūrų atstovais. Visų penkių Europos mokyklų, projekto partnerių, bendruomenėms – mokiniams ir pedagogams -  projektas bus gera tarptautinio bendravimo ir bendradarbiavimo mokykla, padedanti   geriau pažinti šiuolaikinį pasaulį , suprasti savo galimybes ir ateities perspektyvas jame.  

Nijolė Montrimaitė
Kūlupėnų M.Valančiaus anglų kalbos vyresnioji mokytoja,
Projekto rengėja ir koordinatorė

„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“

( 2 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 2
Teksto dydis:
Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Skaityti daugiau: „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame...

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema

( 2 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 2
Teksto dydis:

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema

Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje

        

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (toliau - OPKUS) yra vadybos priemonė, kurios tikslas - išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos (toliau – Olweus programa) nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.

Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka Olweus programos kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane. OPKUS turi būti integruota į visas įprastines mokyklos veiklas. Už integravimą atsakingi ir Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas, ir mokyklos vadovybė.

 

Kokybės užtikrininmo planas 2018-2019 m.m.

Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos

Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklosdarbo su patyčiomis Kokybės planas

Olweus programos standartas

       Olweus programos standartas apima dvylika priemonių, kurias turi įgyvendinti sertifikavimo siekianti mokykla.

 

Skaityti daugiau: Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema

Olweus patyčių prevencijos programa

( 2 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 2
Teksto dydis:

Olweus patyčių prevencijos programa

Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje

Patyčių problemos aktualumas Lietuvoje:

  • Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) kas ketverius metus atlieka tarptautinį tyrimą, kurio metu apklausiami skirtingų šalių įvairaus amžiaus mokiniai ir vertinami įvairūs jų elgesio bei gyvenimo ypatumai. Šiame tyrime vertinamas ir patyčių tarp mokinių mastas. Remiantis tyrimo rezultatais, Lietuva, palyginti su kitomis pasaulio šalimis, pagal patyčių mastą yra tarp pirmaujančių šalių.
  • Naujausias PSO tyrimas atliktas 2006-aisiais. Jame dalyvavo 39 šalys. Šio tyrimo duomenimis, Lietuva yra tarp šalių, kuriose vaikai patiria patyčias ir tyčiojasi iš kitų dažniausiai: šalies rezultatai pagal patyčių mastą nenusmunka žemiau ketvirtos vietos. Kadangi tyrimo rezultatai skiriasi priklausomai nuo vaikų lyties ir amžiaus, patyčių lygis varijuoja nuo 1 iki 37 proc. Lietuvoje patyčių mastas vidutiniškai siekia 30 proc. (tiek vaikų, patiriančių patyčias bent du kartus per mėnesį).

Skaityti daugiau: Olweus patyčių prevencijos programa

1