Bibliotekos paslaugos

( 2 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 2
Teksto dydis:
Paslaugos

Biblioteka, skaitykla gali naudotis mokiniai, mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai, kaimo gyventojai.

IMG_8239

Biblioteka. Bibliotekos fondą sudaro apie 7937 knygos. Įdiegta mokyklų informacinė sistema (MOBIS). Nuolat reklamuojamos naujos knygos mokytojams ir mokiniams, rengiamos parodėlės. Organizuojami konkursai (piešinių, rašinių) knygos tema, pamokos mažiesiems skaitytojams, pažymima Knygnešio diena, Tarptautinė vaikų knygos diena, Spaudos atgavimo, Kalbos ir knygos diena.

IMG_8236

Skaitykla. Įkurta 2007 m. Skaitykloje ruošiami stendai rašytojų, įžymių visuomenės veikėjų jubiliejams pažymėti, etnokultūros, profesinio informavimo, prevencijos prieš narkotikus, smurtą temomis. Bibliotekos vedėja yra parengusi aplankus apie mokymąsi, projektų rengimą, rekomenduojamų knygų sąrašus, kaupia straipsnius iš spaudos apie mokyklą. Kaupiama mokyklos CD, seminarų, projektų medžiaga. Skaitykloje yra 7 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga.

IMG_8234

IMG_8232

Profesinio informavimo taškas. Skaitykloje įkurtas ir veikia PIT.

Bibliotekoje esantis leidinių fondas:

Programinė literatūra. Vaikų literatūra. Mokslo, populiarioji literatūra.

Skaitykloje esantis leidinių fondas:

Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai). CD, DVD ir mokomųjų programų fondas.

Skaitytojai gali:

Naudotis knygomis, vadovėliais, informaciniais leidiniais, kompiuteriniais diskais, kasetėmis ir kitais turimais dokumentais. Naudotis internetu. Dirbti kompiuteriais. Naudotis spausdintuvu. Skaityti užprenumeruotus laikraščius ir žurnalus.


1