Dešimtokams įteikti Pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimai

Teksto dydis:

               Birželio 28 dieną mokykloje vyko Pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimų įteikimo šventė. Pažymėjimus ir Padėkos raštus už aktyvią socialinę veiklą ir mokyklos vardo garsinimą įvairiose varžybose įteikė ir sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Dalia Uščinienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Asta Pocienė. Pažymėjimai buvo įteikti 12-ai dešimtokų. Juos šventės metu sveikino pirmosios mokytojos: Šarūnė Venskuvienė ir Vilma Narmontaitė, klasės auklėtojas Viktoras Stropus. 9 klasės mokiniai dešimtokams įteikė atminimo dovanas, o dainą ir šokius dovanojo 4 klasės mokiniai.  Dešimtokai taip pat tarė nuoširdų padėkos žodį klasės auklėtojui ir mokyklos mokytojams.

2022060201

2022060202

2022060203

1