Parama

Teksto dydis:
Mieli Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos mokinių tėveliai, darbuotojai ir visi švietimui neabejingi žmonės!
Nuoširdžiai džiaugiamės, kad esate aktyvūs mūsų mokyklos bendruomenės nariai, rėmėjai, kad Jums rūpi mokyklos reikalai ir pagal galimybes remiate mūsų mokyklą, skirdami 1,2 proc. GPM. Esame dėkingi už geranorišką bendradarbiavimą, palaikymą ir nuoširdų norą padėti kurti vaikams jaukesnę, saugesnę ir modernesnę mokymosi aplinką. Paramos likutis 2022 m. sausio 1 d. – 770,00 Eur. Jūsų visų parama 2021 m. Mokyklos tarybos sprendimu investuota prasmingai ir tikslingai: lėšos panaudotos vaikų poilsio erdvių turtinimui bei priežiūrai, ugdymo sąlygų saugumo užtikrinimui.
Dėkojame už Jūsų palaikymą ir mokyklai skiriamas lėšas. Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais. Nusprendę tai padaryti, turėtumėte elektroniniu būdu per VMI deklaravimo sistemą (EDS) deklaruoti pajamas už 2021 metus (forma GMP 311 v.1) ir užpildyti nustatytos formos (forma FR0512) prašymą dėl 1,2 procentų sumos pervedimo mokyklai. Tik deklaravus pajamas, bus vykdomas Jūsų prašymas. Prašymas pervesti 1,2 procentus pajamų mokesčio sumos turi būti pateiktas iki 2022 metų gegužės 2 dienos.
 
 
 
 
 
Parama
 
Mokyklos rekvizitai:
Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla,
Įmonės kodas: 190282326
Ačiū už Jūsų bendradarbiavimą ir paramą!
Su pagarba
direktorė Dalia Uščinienė
1