Patyriminis ugdymas pradinėse klasėse

Teksto dydis:

          1-4 klasėse patyriminis mokymas vyksta integruojant pamokas, projektinėse veiklose, edukaciniuose užsiėmimuose, atliekant tiriamuosius darbus. Mokykloje veikia neformalaus švietimo būreliai ,,Gamtukai” ir ,,Mažieji tyrinėtojai”, kurių pagrindinė veikla yra bandymai, stebėjimai, eksperimentai.

            Pradinių klasių mokiniams aktualūs edukaciniai užsiėmimai vyksta Kretingos muziejaus amatų centre, Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje. Dažnai lankomasi artimiausiose aplinkose – ūkininkų ūkiuose, gyvenvietėje esančiose įmonėse.

            Integruojant pamokas - nagrinėjant vieną temą kelių mokomųjų dalykų metu mokiniams sudaromos galimybės susipažinti su ja giliau, įvairiapusiškiau, atlikti daugiau praktinių užduočių bei įgyti naudingos patirties. Buvo pravesta integruota pasaulio pažinimo.-dailės pamoka „Šerkšnas“, pasaulio pažinimo -fizinio ugdymo pamoka „Mano kūnas“, lietuvių kalbos – muzikos pamoka „Dainuojamosios tautosakos kūriniai“, lietuvių kalbos – pasaulio pažinimo pamoka „Kaip dalyvauti debatuose“ , lietuvių kalbos – pasaulio pažinimo pamoka „Dinozaurų klestėjimo laikai“, matematikos-fizinio ugdymo pamoka „Kilometras“ ir kt.

              Tiriamoji veikla padeda suprasti, kas, kaip ir kodėl vyksta. Kiekvienam vaikui svarbu pačiam būti bandymų vykdytoju ir eksperimentuotoju. Pradinių klasių mokiniai atliko eksperimentus ir bandymus:

            „Ugnikalnio išsiveržimas“, „Vaivorykštės spalvos“, „Vandens būsenos“, „Tirpios ir netirpios medžiagos“, „Kur dingo kiaušinio lukštas?“, „Ar druska tirpina ledą?“, „Kristaliniai kalėdiniai saldainiai“, „Grandininė reakcija“, „Muilo burbulų tirpalo gamyba“...

             Rengdami patyriminės veiklos projektus mokiniai mokosi netradicinėse erdvėse, tyrinėja, vykdo apklausas, daro išvadas. Pradinukai daigino sėklas žemėje ir vandenyje, aiškinosi šviesos įtaką augalams, tyrinėjo bestuburius -sraiges ir sliekus, augino pelėsį, pildė orų stebėjimo dienoraštį, tyrinėjo maisto etiketes.

              Mobilieji įrenginiai, kompiuterinės programos, suteikia neribotas galimybes: mokytis įvairių dalykų, rinkti tekstą, dalintis informacija, fotografuoti, piešti.

              Kokia patyriminio ugdymo nauda? Mokiniams - tai naujos žinios ir patirtys, galimybė dalintis savo patirtimi su kitais. Tobulėja kritinio mąstymo, kūrybiškumo, verslumo, IT gebėjimai ir kompetencijos.

              Mokytojams svarbu geresni mokinių pasiekimų rezultatai, numatomos kryptys planavimui ir naujoms veikloms, dalyvaujama seminaruose, mokymuose, tobulėjama patyriminio ugdymo, IT taikymo srityje.

4patyr4 PAT

1