Kūlupėniškai švenčia Laisvę

Teksto dydis:

Kovo 11 – ąją Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo dieną prie Kūlupėnų seniūnijos pastato, pasipuošusio Lietuvos ir Ukrainos valstybinių vėliavų spalvomis  92 bėgimo dalyviai susirinko į tradicinį VII - ąjį sveikatingumo bėgimą ,,Kūlupėnai - 2022“. Taip kūlupėniškiai, mokyklos ir kaimo bendruomenė šventė mūsų laisvę, bei mintimis buvo su kovojančia Ukrainos tauta. Prieš startą visi dalyviai sugiedojo Lietuvos respublikos ir Ukrainos valstybinius himnus bei tylos minute pagerbė žuvusius už laisvę Lietuvos ir Ukrainos kovotojus. Šventinio bėgimo dalyvius sveikino Kūlupėnų seniūnijos seniūnė Rita Lubienė, parapijos klebonas Mindaugas Nausėda, Kretingos savivaldybės tarybos narys Tomas Abelkis, bendruomenės centro ,,Kūlupėnai“ pirmininkė Jūratė Mačernienė. Šventės dalyvius linksmino Kretingos kultūros centro Kūlupėnų skyriaus kaimiškos muzikos kapela, vadovaujama Stasio Jucio.

I amžiaus grupėje nugalėtojais tapo Rūta Talmontaitė, Žygimantas Mažonas, antri – Gintautė Raudoniūtė, Patrikas Abelkis, treti – Saida Bružaitė, Edas Garjonis.

II amžiaus grupėje greičiausiai bėgo Nerija Vaičiūtė, Laimonas Talmontas, antri – Rimantė Lukošiūtė, Gintaras Talmontas, treti – Skaistė Duoblytė, Edvinas Žilinskis.

III amžiaus grupėje nepralenkiami buvo Neringa Špuntovaitė, Dovydas Katkus, antri – Ieva Mažonaitė, Mantas Vaičius, treti – Gintarė Bumblytė, Rėjus Dambrauskas.

IV amžiaus grupėje bėgo tik vaikinai. Greičiausiai 3,5 km nuotolį įveikė Tomas Vencevičius, antras – Gabrielius Talmontas, trečias – Justas Juškevičius.

V amžiaus grupėje pirmi atbėgo Simona Vaičienė ir Alvydas Šverys,  antra – Kristina Budrienė, trečia – Stasė Talmontienė.

Sveikatingumo grupėje bėgo 52 bėgimo mėgėjai iš jų 15 šeimų. Gausiausios šeimos Talmontų (7), Dambrauskų (5), Degimų, Garjonių, Jonušų, Vaitkų po 4 šeimos narius, Gricių, Gelombickų,Vencevičių, Karnauskų, Mierauskų, Drąsučių po 3 narius, Jašinskų, Daškevičių, Stalmokų po 2 narius.

Mokyklos 1-4 klasių grupėje aktyviausiai dalyvavo I klasės mokiniai su mokytoja Alma Daškevičiene, 5-10 klasių grupėje aktyviausia buvo 5 klasė, auklėtoja Jurgita Galdikaitė.

Jauniausia bėgimo dalyvė buvo Vanesa Abartytė, jauniausias – Emilis Vaitkus abu gimę 2021 metais.

Vyriausia bėgikė Laima Šopauskienė, vyriausias – Alvydas Šverys.

Nugalėtojai ir prizininkai apdovanoti prizais ir medaliais, šeimos, aktyviausios klasės  -prizais, šakočiais, šokoladais. Prizus įsteigė: sporto klubas ,,Kūlupėnai“, Kūlupėnų seniūnija, parapijos klebonas Mindaugas Nausėda.

Dėkoju visiems šventinio renginio organizatoriams ir padėjėjams Kūlupėnų seniūnijos seniūnei Ritai Lubienei, ūkio dalies vedėjui Petrui Kazlauskui, Kretingos kultūros centro Kūlupėnų skyriaus vedėjai Jolitai Drąsutienei, sporto klubo ,,Kūlupėnai“ pirmininkei Dovilei Višinskienei, Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos sveikatos priežiūros specialistei Virginijai Mockutei, mokytojai Jurgitai Gricienei, teisėjoms: Karolinai Zaleckytei, Gintarei Bumblytei, Saulei Prialgauskaitei, Auksei Stroputei. Kretingos rajono policijos komisariato policijos ekipažams už saugumo užtikrinimą.

Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojas

Kūlupėnų seniūnijos sporto organizatorius

20220315beg

Jonas Benetis

1