"Nešu Lietuvą ant sparnų"

Teksto dydis:

Saulele, parymok,
Pro debesį pamok.

Saulėtekių gaiva
Ir vyturio kalba –
Tai mano Lietuva.

Lietuti, palynok,
Pro ąžuolą plasnok

Žėruojanti kalva

Ir vyturio kalba –
Tai mano Lietuva.

Lietuti, palynok,
Pro ąžuolą plasnok.

Žėruojanti kalva
Ir vyturio kalba –
Tai mano Lietuva.

Tu, vėjau, uždainuok,
Su Nemunu linguok.

Šilų ūksmė žalsva
Ir vyturio kalba –
Tai mano Lietuva.

Ir saulė, ir lietus,

Ir ąžuolas platus...

Ir vyturio kalba,

Ir Nemuno spalva -

Tai mano Lietuva!

1